Disclaimer

Privacystatement

BINNENHUISONTWERP Brenda Schram respecteert de privacy van de bezoeker en ziet er op toe dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van de BINNENHUISONTWERP Brenda Schram website zo veilig mogelijk gebeurt.

Gebruik van verschillende browsers

Deze website en de verschillende toepassingen op de website zijn getest op het gebruik van Microsoft Internet Explorer 10 + en Mozilla Firefox 3+.

Klik hieronder om Internet Explorer te downloaden en te installeren:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

Klik hieronder om Firefox te downloaden en te installeren:
http://www.mozilla.com/firefox

Indien u gebruik maakt van een andere browser
Deze website is alleen getest met bovengenoemde browsers op het Windows platform. Er kunnen zich problemen voordoen indien u de website bezoekt via een browser/platform die niet is getest.

Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van BINNENHUISONTWERP Brenda Schram of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze website, gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden.

Wijzigingen Website Voorwaarden

BINNENHUISONTWERP Brenda Schram behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u deze website bezoekt regelmatig de Website Voorwaarden van BINNENHUISONTWERP Brenda Schram.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINNENHUISONTWERP Brenda Schram, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de BINNENHUISONTWERP Brenda Schram website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computernetwerk. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de BINNENHUISONTWERP Brenda Schram website slechts bevoegd deze door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de BINNENHUISONTWERP Brenda Schram website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij BINNENHUISONTWERP Brenda Schram. Dit houdt in dat er niets aan de website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van BINNENHUISONTWERP Brenda Schram niet is toegestaan.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het BINNENHUISONTWERP Brenda Schram domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. BINNENHUISONTWERP Brenda Schram is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie is veel aandacht besteed. BINNENHUISONTWERP Brenda Schram staat niet in voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens. BINNENHUISONTWERP Brenda Schram aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens.

De website is gemaakt door EJPS & IT Service te Ridderkerk